Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fjordbus vinder Københavnerlinjerne 3A og 9A samt bytrafikken i Helsingør med nye busser

Mere miljøvenlige busser på vej til københavnernePassagererne på linje 3A, 4A og 9A kan se frem til helt nye og væsentligt mere miljøvenlige busser. Det sker, når Movias nye kontrakter for tre af Københavns A-busser træder i kraft til december i år. Samtlige 66 busser på de tre linjer skiftes ud til gavn for de godt 23 mio. passagerer om året, som bruger dem – og for Københavnerne i øvrigt.

Movia arbejder for at sikre grøn, kollektiv transport. Derfor stilles der skarpe krav til blandt andet udledning af CO2, partikler og NOx i de mange udbud af busdriften, som Movia løbende gennemfører.

I udbuddet om linje 3A, som kører mellem Nordhavn og Valbyparken, linje 4A, som har rute mellem Svanemøllen og Lergravsparken samt 9A, der kører mellem Glostrup og Operaen i København, er miljøkravene til A-busserne skærpet. Resultatet er, at partikel- og NOx-udledningen fra de nye busser, som sættes i drift til december i år, er hele 80-90 procent mindre i forhold til de nuværende busser, ligesom der også vil være en væsentlig mindre CO2– udledning.

”Det er meget positivt, at Movia kan være med til at understøtte kommunernes målsætning om renere luft. Og vi kan se, at de operatører, som har budt på kørslen, også har høje ambitioner på miljøområdet”, siger Søren Englund, markedscenterchef i Movia.

Movia har ambitiøse miljømål og ser løbende på, hvordan bustrafikken kan blive grønnere. I samarbejde med operatører, busproducenter og energileverandører på markedet gennemfører Movia løbende forsøg på miljøområdet, som skal bringe den kollektive transport tættere på den nyeste teknologi og de mest miljøeffektive drivmidler.

Det konkrete udbud af de tre A-buslinjer blev vundet af Fjordbus på linje 3A og 9A, og af Anchersen på linje 4A. Linje 176, som kører mellem Emdrup Torv og Strandvejen, var også med i det aktuelle udbud. Denne linje blev vundet af Arriva. Her udskiftes busserne dog først i 2019.

Fakta

Linje 3A består af 15 busser, som hvert år transporterer 5,4 mio. passagerer fordelt på 59.800 køreplantimer. Linje 4A består af 30 busser og har årligt 10,9 mio. passagerer fordelt på 125.700 køreplantimer. Linje 9A består af 21 busser, der transporterer 6,8 mio. passagerer årligt fordelt på 105.400 køreplantimer.

Yderligere oplysninger:

Søren Englund, markedscenterchef, via Movia Kommunikations- og pressegruppen 36132010.

Movia er Danmarks største trafikselskab med 448 buslinjer og 10 lokalbaner på hele Sjælland. Vi transporterer årligt 220 mio. passagerer – det er ti gange så mange som Københavns Lufthavn. Vores mål om at få flere og mere tilfredse passager, en grønnere kollektiv trafik og en styrket Flextrafik er formuleret i Trafikplan 2013, som er udarbejdet af Movia i tæt dialog med kommuner og regioner.

Movia varetager den kollektive trafik med busser og lokalbanedrift i Regionstog A/S og Lokalbanen A/S på Sjælland og øerne i tæt samarbejde med 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Movia er en offentlig virksomhed og er reguleret af Lov om trafikselskaber.

Busser i hele Danmark​

10-08-2022
Indbydelse til reception
Umove A/S får ny CEO
Læs hele nyheden »
08-08-2022
Umove A/S vinder igen stort i Movia A21 udbud
95 nye busser til StorKøbenhavn
Læs hele nyheden »
01-08-2022
Ny CEO hos Umove A/S
Ny CEO Annelise Arboe Sommer
Læs hele nyheden »

Kontakt os​

​Farverland 7

2600 Glostrup

Telefon: 43 47 02 07