Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Meddelelse om tildeling i Midttrafiks 46. udbud

Midttrafik har afsluttet evalueringen af 46. udbud, og kontrakterne på

de enkelte pakker/kombinationer tildeles til nedenstående busselskaber.

Garantistillelse

Forud for indgåelse af kontrakterne på de enkelte pakker/kombinationer

skal der stilles garanti. Såfremt en gyldig garanti ikke foreligger i

rette tid, vil Midttrafik søge at indgå kontrakt på basis af næstbedste

konditionsmæssige tilbud. Det skal i denne forbindelse præciseres, at

alle busselskaber er bundet af deres tilbud indtil vedståelsesfristens

udløb den 20. februar 2016.


Oversigt over evaluering

Kørslen i 46. udbud er konkurrenceudsat med tildelingskriteriet det

økonomisk mest fordelagtige bud. Vedlagte bilag indeholder en oversigt

over de vindende tilbudsgiveres evaluering samt evalueringen på

de pakker/kombinationer, som Umove Vest A/S har afgivet tilbud på.


Sideordnet bud på gas-drift

I forhold til sideordnet bud på Pakke 11, 13 og Kombination E, så har

Region Midtjylland besluttet, at driften på kørslen omfattet af disse

pakker skal udføres med ordinær drift, og de sideordnede bud på gasdrift

er derfor bortfaldet.


Annullation af Pakke 12

I forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud på Pakke 12, er

Midttrafik blevet opmærksom på, at det har været uklart, hvilke krav

der var stillet til bustype og passagerkapacitet på pakken, idet der i


Nøgleoplysningerne var angivet 2 busser af bustypen AL1 men med

oplysning om passagerkapacitet for bustypen AL2. De indkomne tilbud

på pakken varierer i forhold til de tilbudte bustyper. Da halvdelen af

de indkomne tilbud på pakken således er ukonditionsmæssige, har

Midttrafik valgt at annullere udbuddet af Pakke 12. Pakke 12 udbydes

igen snarest muligt.


Standstill-periode

Standstill-perioden begynder den 11. december 2015 og løber 10 hele

dage til og med den 21. december 2015. Kontrakterne vil således tidligst

blive underskrevet den 22. december 2015.

Midttrafik takker for Umove Vest A/S’ indsats og tilbud i forbindelse

med 46. udbud. Samtidig ønskes tillykke med den vundne kørsel.


Venlig hilsen

Midttrafik

Jette S. Mathiassen, udbudsjurist

Busser i hele Danmark​

29-03-2017
CUBE Infrastructure Fund II går sammen med Umove A/S ledelse og køber 85% af selskabet
Umove’s ejerkreds har indgået aftale om salg af 85% af aktierne i Umove A/S til CUBE Infrastructure Fund II.
Læs hele nyheden »
28-09-2016
Umove vinder Sønderborg trafikken
Umove har vundet trafikken i Sønderborg med 44 nye Gasbusser. Trafikken er udbudt af Sydtrafik og kontrakten har en løbetid på 10-12 år. Kontrakten starter i juni 2017: ”Vi er rigtig glade for at kunne servicere Sønderborg og omegn med Gasbusser. Resultatet dokumenterer at høj kvalitet værdsættes af vore kunder og at pris ikke behøver være den afgørende faktor” siger Johnny Hansen, CEO i Umove A/S. Trafikken leveres med 44 nye busser fra Scania.
Læs hele nyheden »
14-04-2016
Gevinst ved Midttrafik udbud
Midt-trafiks 48. udbud, gav gode nyheder til Umove.
Læs hele nyheden »

Kontakt os​

​Farverland 7

2600 Glostrup

Telefon: 43 47 02 07